Stavební společnost Památky Tábor, s.r.o. realizuje svou činnost v oblastech:

  • Rekonstrukce a renovace památkových objektů
  • Novostaveb a rekonstrukcí budov občanské výstavby
  • Novostaveb a rekonstrukcí objektů bytové výstavby a rodinných domů
  • Veškerých staveb v průmyslové výstavbě
  • Zateplování budov včetně renovací stávajících zateplovacích systémů
  • Demolicí a ekologických likvidací staveb
  • Opravy a údržby objektů
  • Inženýrské a kompletační činnosti